اعضای گروه کیان

اعضای شرکت

داوود کیان‌منش

مدیرعامل
اعضای شرکت

نرگس مقدس نژاد

مدیر داخلی
اعضای شرکت

وحید فلاح

مدیر فروش و عضو هیئت مدیره
اعضای شرکت

مهدی عاقلی پور

مسئول IT و دیجیتال مارکتینگ
اعضای شرکت

امیر رضا فلاح

کارشناس فروش
اعضای شرکت

نفیسه افشاری

مدیر مالی
اعضای شرکت

امیر بیرانوند

اپراتور CNC