اعضای گروه کیان

اعضای شرکت

داوود کیان‌منش

مدیرعامل
اعضای شرکت

نرگس مقدس نژاد

مدیر داخلی
اعضای شرکت

رضا رمضانی

مسئول IT
اعضای شرکت

علی فلاح

انبار دار
اعضای شرکت

مهدی عاقلی پور

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
اعضای شرکت

نفیسه افشاری

مدیر مالی
اعضای شرکت

وحید فلاح

مدیر فروش و عضو هیئت مدیره
اعضای شرکت

امیر بیرانوند

اپراتور CNC