تماس با پشتیبانی

۹۱۰۱۸۰۱۸ - ۰۲۱

پشتیبانی ایمیل

kiancogroup@gmail.com

گرین وال

قیمت گرین وال (دیوار سبز)

گرین وال کاجی

گرین وال کاجی

  • ابعاد 50x50
  • قیمت 220.000 تومان
گرین وال نیلوفری-kiancogroup.com

گرین وال نیلوفری

‌ تومان 735,000
  • ابعاد 50x50
  • قیمت 220.000 تومان
گرین وال شیویدی-kiancogroup.com

گرین وال شیویدی

‌ تومان 735,000
  • ابعاد 50x50
  • قیمت 220.000 تومان
گرین وال ترکیبی استوایی

گرین وال استوایی

‌ تومان 735,000
  • ابعاد 50x50
  • قیمت 220.000 تومان
گرین وال پرتقالی

گرین وال پرتقالی

‌ تومان 735,000
  • ابعاد 50x50
  • قیمت 220.000 تومان