تایل ترموود

قیمت تایل ترموود

تایل 6 تایی

30x30

‌ تومان 480,000
  • ضخامت 16 میل
  • ساخته شده از ترموود
  • رنگ پذیر
تایل ترموود 3 تایی

تایل 3 تایی

30x30

‌ تومان 650,000
  • ضخامت 19 میل
  • ساخته شده از ترموود
  • رنگ پذیر