چوب-روس

چوب روس

چوب روس روسیه یکی از پنج صادرکننده برتر مصالح ساختمانی چوب است.به چوب های صادراتی از روسیه چوب روس یا چوب روسی می گویند. در سال 2016 کل صادرات حدود 5 میلیارد دلار بوده است.خریداران اصلی، مناطق و کشورهایی مانند شرق آسیا، قزاقستان، جمهوری های آسیای میانه، خاورمیانه و مصر میباشند که این منابع در …

چوب روس ادامۀ مطلب »