اطلاعات پروژه

پروژه : کارخانه سماور پلان
محل اجرای پروژه : ایران، كرج
متریال : ورق کامپوزیت