اطلاعات پروژه

پروژه : نرده چوبی
محل اجرای پروژه : تهران، کارگذاری بانک پاسارگاد
متریال : چوب ترمو

چوب ترمو فنلاندی
فلاور باکس ترمووود
نرده چوب ترمو
فلاورباکس ترمو فنلاندی
فلاور باکس
چوب ترمو ایرانی