اطلاعات پروژه

پروژه : مجتمع تجاری
محل اجرای پروژه : محمودیه
متریال : ورق کامپوزیت