صفحه نخست قدیم

[vc_row][vc_column]
Oops...
Slider with alias Representation not found.
[vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”کاتالوگ ما” style=”gradient” gradient_color_1=”black” gradient_color_2=”pink” shape=”square” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fkiancogroup.com%2Fcatalog%2Findex.php%3Fpage%3D1||target:%20_blank|”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”9837″ img_size=”large”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”9836″ img_size=”large”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”bottom”][vc_column][vc_empty_space][heading text=”حیطه فعالیت های گروه تجاری معماری کیان” tag=”h4″ align=”center” color=”#770101″][line_solid icon=”circle-o”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1610610903862{border-radius: 10px !important;}”][vc_column_inner width=”5/6″][profile_experiences titles=”%5B%7B%22date%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%22%2C%22stitle%22%3A%22%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%D8%AF.%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%82%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%DA%86%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%5Cn%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.%5Cn%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1615130434789{margin-top: 10px !important;padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;background: #f3f3f3 url(https://kiancogroup.com/wp-content/uploads/2017/08/projbac-1-1.jpg?id=5983) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column][heading text=”به روز ترین پـــروژه های این مجموعه” tag=”h4″ align=”center” color=”#770101″][line_solid icon=”circle-o”][portfolio_carousel][vc_btn title=”برترین پروژه های اجرایی گروه تجاری معماری کیان” style=”3d” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fkiancogroup.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25DA%2598%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25DA%25A9%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586.mp4||target:%20_blank|”][vc_empty_space][latestblog number=”10″ excerpt=”10″ read_more=”yes” btntext=”ادامه مطلب” visible=”3″][download_btn linkbox=”url:http%3A%2F%2Fkiancogroup.com%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88|target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1615130412156{padding-top: 40px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ورق-کامپوزیت-مکس-متال

شرکت ایستا کامپوزیت ورق رایان ؛ تولید کننده ورق کامپوزیت نما

Maxmetal

کیفیت بالای محصولات تولید شده توسط شرکت ایستا کامپوزیت ورق رایان
شرایط ویژه فروش برای تمامی فروشندگان سراسر کشور
تحقیق و توسعه محصولات تولید شده در این کارخانه
دارای خدمات پس از فروش و گارانتی تعویض
WWW.Maxmetal.ir

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ایستا-کامپوزیت-ورق-رایان

شرکت ایستا کامپوزیت ورق رایان ؛ تولید کننده ورق کامپوزیت نما

Sunmetal

کیفیت بالای محصولات تولید شده توسط شرکت ایستا کامپوزیت ورق رایان
شرایط ویژه فروش برای تمامی فروشندگان سراسر کشور
تحقیق و توسعه محصولات تولید شده در این کارخانه
دارای خدمات پس از فروش و گارانتی تعویض
WWW.Sunmetal.ir

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”22px”][line_solid icon=”circle-o”][vc_empty_space height=”22px”][vc_btn title=”بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان شهریور ماه 1399″ style=”3d” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fkiancogroup.com%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1611577072365{padding-top: 80px !important;padding-right: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;padding-left: 80px !important;background-image: url(https://kiancogroup.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_6316-1-1.jpg?id=11551) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][testslide idcate_testimonials=”customer” number=”4″ slidespeed=”200″ paginationspeed=”2000″ rewindspeed=”3000″][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”bottom”][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space height=”80px”][vc_empty_space height=”80px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1505912013825{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][line_solid icon=”circle-o”][download_btn linkbox=”url:http%3A%2F%2Fkiancogroup.com%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%D8%B1%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space height=”30px”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][info_apps icon=”icon-edit” title=”نظارت مستمر” desc=”در طول زمان اجرا نظارت مستمر مهندسی
با استفاده از مهندسین کارآزموده از معتبرترین
دانشگاه‌های کشور ضامن کیفیت و صحت
عملیات اجرایی خواهد بود.” animation_delay=”1″][vc_empty_space][info_apps icon=”icon-presentation” title=”استراتژی شرکت” desc=”پس از تصویب طرح توسط کارفرما و انعقاد قرارداد، گروه اجرایی با حضور در محل پروژه نسبت به اجرای طرح مصوب بر اساس زمانبندی مقرر شده و روش اجرا اقدام می‌نمایند.دفتر فنی و واحد نظارت کارگاهی به صورت مستمر روند اجرای پروژه را از مرحله زیرسازی،شاسی کشی و نصب ورق و یا شیشه و چوب تا پوسته کنی و تحویل پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات فنی همانند بار متمرکز تنش نقطه‌ای در بازه نقاط اتصال و مقاطع سطح و بار محیطی سطحی و بارهای غیر متمرکز و کارلاژ خطوط تحت کنترل دارد و این روند در دفتر مرکزی با زمانبندی، گزارشات هفتگی و ماهانه و دیگر گزارشات کارگاهی تحت کنترل قرار می گیرد.” animation_delay=”1″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”80px”][vc_single_image image=”11111″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][info_apps icon=”icon-puzzle” title=”ساختار اجرایی” desc=”این شرکت با در اختیار داشتن 5 گروه اجرایی
مجرب، کارآزموده و مجهز، آتلیه معماری مستقل،
واحد نظارت فنی و مهندسی و توان تامین مصالح در
سرعت و کیفیت مورد نیاز، با 7 سال سابقه مفید
طراحی و اجرای انواع نمای ساختمان آمادگی دارد.” animation_delay=”1″][vc_empty_space][info_apps icon=”icon-camera” title=”روند اجرای پروژه‌ها” desc=”ابتدا در آتلیه معماری این شرکت، پس از انجام برداشت‌های فنی مورد نیاز (نقشه‌برداری،برداشت وعکس‌برداری) از پروژه توسط واحد متره و برآورد و نیازسنجی از کارفرما در مورد نمای ساختمان و با توجه به کاربری و موقعیت ساختمان، یک یا دو پیشنهاد به صورت طراحی سه بعدی با بهره‌گیری از آخرین ویرایش نرم‌ افزارهای Revit، Archicad و AutoCad ارائه می‌گردد.در طراحی پیشنهادی از مصالح مدرنی همچون کامپوزیت پنل،چوب و تلفیق آنها با یکدیگر و یا با مصالح سنتی مانند سنگ استفاده می‌شود.” animation_delay=”1″][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”bottom”][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space height=”80px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1505912013825{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”bottom” el_class=”kaj” css=”.vc_custom_1611576872722{padding-bottom: 50px !important;background-image: url(https://kiancogroup.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_6311.jpg?id=11552) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_empty_space height=”30px”][heading text=”تفاوت چوب ترمو و ورق کامپوزیت” tag=”h4″ align=”center” size=”40″ color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”30px”][process idcate_process=”thermowood,%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8,gachi,%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88,%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%88%d9%88%d8%af” number=”5″ style_circles=”circles_image” active_circletab=”1″][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=”yes”][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][logos gallery=”7148,7145,9427,9426,9449,9375,9886,9376″ visible=”5″ custom_links_target=”_blank”][/vc_column][/vc_row]