اطلاعات پروژه

پروژه : پرگولا(سقف چوبی)
محل اجرای پروژه : ایران،جزیره کیش
متریال : چوب ترمو