اطلاعات پروژه

پروژه : نمای فست فود
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : ورق کامپوزیت