اطلاعات پروژه

پروژه : نمای فروشگاه فرش
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : ورق کامپوزیت و چوب ترمو