اطلاعات پروژه

پروژه : نمایندگی شرکت بوش
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : ورق کامپوزیت