اطلاعات پروژه

پروژه : نرده چوبی
محل اجرای پروژه : تهران، کارگذاری بانک پاسارگاد
متریال : چوب ترمو