اطلاعات پروژه

پروژه : شرکت سازندگی انصار
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : چوب ترمو