اطلاعات پروژه

پروژه : سونا خشک
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : چوب ترمو