اطلاعات پروژه

پروژه : ساختمان مسکونی
محل اجرای پروژه : ایران،شیراز
متریال : ورق کامپوزیت