اطلاعات پروژه

پروژه : ساختمان مسکونی
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : چوب ترمو