اطلاعات پروژه

پروژه : تراس
محل اجرای پروژه :مهرشهر-کرج
متریال : چوب ترمو