اطلاعات پروژه

پروژه : باشگاه سوارکاری
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : چوب ترمو