اطلاعات پروژه

پروژه : ایستگاه تله کابین
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : ورق کامپوزیت